Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Výzkum, prevence a školní poradenství    |    - 2011    |    Fakulta sociálních studií MU, Brno

Českomoravská psychologická společnost

Pracovní skupina pro testy a testování při ČMPS byla založena v září 2009. Jejím cílem je iniciovat a moderovat odbornou diskusi o psychodiagnos­tických metodách, úrovni jejich překladů a adaptací, příruček a norem atd., a také iniciovat případnou spolupráci v této oblasti mezi akademickými pracovišti a pracovišti, na kterých se provádí praktická psychodiagnostika.

Vznik pracovní skupiny byl iniciován doc. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D., Mgr. Janem Širůčkem, Mgr. et Mgr. Janem Marešem, Ph.D. a Mgr. Stanislavem Ježkem, Ph.D. z brněnských akademických pracovišť. Uvítáme spolupracovníky z jakýchkoli odvětví psychologie, kteří chtějí vést odbornou debatu o psychodiagnos­tických metodách.

Jedním z prostředků odborné komunikace je internetový časopis Testfórum, v němž vycházejí recenze psychodiagnos­tických metod a články o teorii a praxi psychodiagnostiky. Více informací na stránkách ČMPS.

Důležité termíny

Přihlášky na konferenci

Odevzdání anotací příspěvků

Termín konání konference

Příspěvky do sborníku

Aktuality

Videa z jednání

Pokyny pro autory

Aktuality