Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Výzkum, prevence a školní poradenství    |    - 2011    |    Fakulta sociálních studií MU, Brno

Videonahrávky vystoupení a diskusí

Host konference

Prof. J. Švancara    „Začátky vývojově psychologické diagnostiky“   Přehrát; Stáhnout


Vyžádané přednášky

Dr. A. Furman   „Zvýšenie užitočnosti psychologického vyšetrenia: ­Kolaboratívny model školskej psychológie“  Přehrát; Stáhnout
Dr. N. Mather   „How Cognitive Abilities Relate to School Achievement“  Přehrát; Stáhnout
Dr. M. Gerner   „Differentiating between Autism, Learning Disability, and Intellectual Disability“  Přehrát; Stáhnout
Dr. A. Vazsonyi   „Myths and Realities of Adolescent Problem Behaviors: What we know and what we can do about it“  Přehrát; Stáhnout


Diskuse

Kvalita diagnostických metod       Přehrát; Stáhnout
Zasedání kulatého stolu   Přehrát; Stáhnout

Důležité termíny

Přihlášky na konferenci

Odevzdání anotací příspěvků

Termín konání konference

Příspěvky do sborníku

Aktuality

Videa z jednání

Pokyny pro autory

Aktuality