Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Výzkum, prevence a školní poradenství    |    - 2011    |    Fakulta sociálních studií MU, Brno

Společenský program

Společenský večer 30. 6. 2011

Závaznou přihláškou k účasti na slavnostním večeru je provedená platba 600,–Kč při registraci.

Slavnostní večer bude pořádán ve vinárně ""U Královny Elišky":http://as.ukralovnyelisky.cz/index.php?…". Sklepní prostory současné vinárny U Královny Elišky vznikly a rozvíjely se zároveň s klášterem cisterciaček, který založila v roce 1323 královská vdova Eliška Rejčka. Sloužily jako klášterní vinné sklepy a mimo jiné se zde konaly mnohé středověké i novověké večeře a slavnosti. Zveme vás tedy do jedné z nejvýznamnějších historických částí města Brna.

Obrázek – interiér vinárny

Ve sklepních prostorách vinárny bude pro vás připravený raut s teplou i studenou kuchyní, několik druhů převážně moravských vín, pivo, nealkoholické nápoje a káva. Těšíme se, že společně prožijeme příjemný večer, plný přátelské atmosféry s možnostmi navázání nových profesních kontaktů.

Důležité termíny

Přihlášky na konferenci

Odevzdání anotací příspěvků

Termín konání konference

Příspěvky do sborníku

Aktuality

Videa z jednání

Pokyny pro autory

Aktuality