Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Výzkum, prevence a školní poradenství    |    - 2011    |    Fakulta sociálních studií MU, Brno

Kontakty

Organizační výbor

Kontakt na organizační výbor
konferencePD2011@fss.muni.cz

Stránka konference na facebooku.

Mgr et. Mgr. Jan Mareš, Ph.D. Předseda organizačního výboru

Mgr. Jakub Toman
Mgr. Michal Jabůrek
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.
Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D.
Danuše Šimková
Šárka Hanáková

Programový výbor:

prof. PhDr. Jiří Mareš, Ph.D. Předseda programového vý­boru

PhDr. Jana Zapletalová

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

prof. PhDr. Petr Macek, CSc

doc. Mgr. Šárka Portešová, PhD.

doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Mgr. Jan Širůček

Důležité termíny

Přihlášky na konferenci

Odevzdání anotací příspěvků

Termín konání konference

Příspěvky do sborníku

Aktuality

Videa z jednání

Pokyny pro autory

Aktuality