Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Výzkum, prevence a školní poradenství    |    - 2011    |    Fakulta sociálních studií MU, Brno

Aktuality

11 Č

Videa z jednání konference jsou k dispozici na stránkách konference k prohlédnutí nebo ke stažení.

09 Č

Na stránkách konference nyní najdete i inovované pokyny pro autory příspěvků do sborníku. Termín odevzdání příspěvků byl prodloužen do 30.9.2011.

09 Č

Fotogalerii z jednání najdete na facebookových stránkách konference.

07 Č

Děkujeme všem účastníků a spoluorganizátorům za kladné ohlasy na konferenční jednání.

24 Čer

K dispozici je aktualizovaná verze programu konference

16 Čer

Jako host konference vystoupí 30.6.v 10 hod. prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. s příspěvkem „Začátky vývojově psychologické diagnostiky“

22 Dub

Na setkání programového a organizačního výboru 21.4.2011 bylo rozhodnuto prodloužit termín odevzdání anotací do 30.5.2011.

15 Dub

Stránka konference na facebooku http://www.facebook.com/event.php?… .

25 Bře

Další setkání programového a organizačního výboru v Praze se uskuteční 21.4.2011 ve 13 hod. na Rektorátu UK.

14 Bře

Další setkání organizačního výboru se uskuteční dne 16.3.2011 v 10:30 na FSS MU (místnost 2.53).

11 Bře

Byl spuštěn systém pro registraci účastníků. Případné nejasnosti a problémy, prosím, hlaste organizačnímu výboru na mail konferencePD2011@fss.muni.cz. Děkujeme.

Důležité termíny

Přihlášky na konferenci

Odevzdání anotací příspěvků

Termín konání konference

Příspěvky do sborníku